НОВИНИПодарък за моя мъркащ приятел - творческо ателие за млади и стари

На 25 февруари (събота) от 10.30 ч. в Залата на жирафите Домът на хумора и сатирата организира творческо ателие за деца, братята и сестрите им, родителите и приятелите им. Поводът за събитието е Световният ден на котката, а за всички габровци мъркащата черна котка с отрязана опашка е един от любимите символи на града. Входът за участие е 3.00 лв., а информация може да се получи на тел. 066/807229.

Целта на ателието е в атмосфера на забавление и смях децата да изработят подарък-играчка за своето коте. Това може да е къщичка от кашон, мишки от картон, птички от прежда или други предмети за котешки игри. Най-важното е всички да се забавляват с помощта на въображението, гласа и тялото си.

"Подарък за моя мъркащ приятел" е първото за тази година творческо и образователно ателие. Домът на хумора и сатирата планира да организира подобни ателиета всеки месец в почивните дни и по време на ваканциите. Очаква се на ателиетата да гостуват артисти и художници от страната, които да помогнат на децата и ги насърчат не само да развиват и прилагат въображението си, а и да се научат как да общуват с изкуството.

Екипът на Дома на хумора и сатирата има амбицията както да осмисли свободното време на децата, така и да им предложи полезни и забавни игри в света на изкуството. Творческите ателиета ще се обявяват в месечната програма на Музея.

23.02.2017


ПОКАНА

за участие в процедура за избор на асоциирани партньори за съвместно участие в процедура чрез подбор на проектни предложения ВG05М2ОР001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020
 
Национална Академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ), в качеството си на водеща организация в Обединение „Европейски център по дигитална креативност“ и във връзка с подготовка на проектно предложение по процедура ВG05М2ОР001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, приоритетната ос: 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Инвестиционен приоритет: № 1а „Укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационната дейност, подобряване на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на центровете на компетентност, по-специално центровете, които са от интерес за Европа“, Специфична цел 1: „Развитие на върхови и пазарно-ориентирани научни изследвания“, Компонент 4: „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

обявява процедура за избор на асоциирани партньори.

Асоциирани партньори могат да бъдат  всички юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проекта и участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото му изпълнение или на предварително заявени в проектната обосновка дейности от проекта, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.

Настоящата покана съдържа следните документи за информация:

Покана (Приложение 1).

  • Критерии и методология за оценка на асоциирани партньори. (Приложение 5).
  • Декларация за партньорство (Приложение IIIа)  

 

Предложенията на кандидатите следва да бъдат изпратени:

  • по електронна поща dimitrova.iliana@gmail.com
  • доставени лично, чрез упълномощено лице или по куриер на адрес: гр. София 1000, ул. " Г. С. Раковски ” 108А

не по-късно от: 22.02.2017 г.

Всички предложения, получени след този срок няма да бъдат разглеждани.

ДОКУМЕНТИ
13.01.2017


Случаят "Люти чушки" - среща-дискусия

Втора литературна вечер за 2017 г. организира Домът на хумора и сатирата на 13 февруари от 18.00 ч. в Залата на жирафите. Тя е посветена на творческа дискусия по повод сборника "Случаят "Люти чушки". Документи и спомени", съставен от доц. д-р Пламен Дойнов от Нов български университет.

Книгата отразява един от най-шумните скандали в литературната история на България от 70-те години на миналия век, в който главни герои са авторът на книжлето "Люти чушки", сатирикът Радой Ралин (1922-2004) и илюстраторът на книжлето Борис Димовски (1925-2007).

В книгата на доц. Пламен Дойнов са събрани на едно място документи от архивите на ЦК на БКП, ГК на БКП-София, Съюза на българските писатели, Съюза на българските художници, редакцията на вестник "Стършел" и други. Част от материалите са обществено достъпни едва след 10 ноември 1989 г. В своята пространна студия съставителят на документалната книга проследява и анализира всичко, с което разполага по темата.

Редно е да се напомни, че във времето, когато Радой Ралин и Борис Димовски са анатемосани и отхвърлени в София, първият директор на Дома на хумора и сатирата Стефан Фъртунов привлича творческия тандем за каузата на новосъздаващия се музей и утвърждаването на Габрово като български център на хумора.

В срещата ще участват още Валерия Димовска, дъщеря на Борис Димовски и Кин Стоянов, син на Радой Ралин.

08.02.2017

GABROVO GAME JAM - 48-часов хакатон за разработка на игри

От 20 до 22 януари 2017 г. в Габрово ще се проведе за първи път събитието Gabrovo Game Jam. Домакин и организатор е Музеят "Дом на хумора и сатирата", а съорганизатор - Община Габрово. Партньори на инициативата са Техническият университет в Габрово и Факултетът по изкуствата към Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Генерален спонсор на хакатона е технологичната компания СТЕМО ООД.

Gabrovo Game Jam е част от най-големия хакатон за разработка на игри в света - GlobalGameJam 2017 (www.globalgamejam.org). За реализацията на събитието се разчита на сътрудничеството на регионални организации, работещи в сферата на културата, образованието и технологиите; целта е да се допринесе за утвърждаването на региона в областта на иновациите и творчеството.

В продължение на 48 часа любители на настолни и компютърни игри, програмисти, писатели, аниматори и художници ще създават игри по обща тема. Тя ще бъде обявена в деня на старта от международните организатори GlobalGameJam. В рамките на две денонощия игрите ще се разработват до ниво протоптип, който може да се играе. Част от програмата ще бъдат презентации, свързани с гейм индустрията.

Победителите ще бъдат обявени в неделя вечерта (22 януари) от жури в състав: Маргарита Доровска - директор на Дома на хумора и сатирата, Светлин Наков - основател на SoftUni и Марин Крънзов - главен изпълнителен директор на ParizaGames. Наградите са осигурени от СТЕМО ООД. Gabrovo Game Jam се спонсорира и от габровските фирми ВЕДА консулт, "Обществен клуб ФУРНА" ЕООД, Ядки "Детелина" ЕООД, Севлиево, фирма "МИГ" Мирослав Стойчев ЕТ.

Освен в Габрово, хакатон за игри ще се провежда паралелно в София, Пловдив, Варна и Бургас, както и в повече от 80 страни по света.

17.01.2017

По следите на думите - литературна вечер

Домът на хумора и сатирата открива културния си календар за 2017 година на 12 януари с литературно събитие. То е посветено на най-новия роман "По следите на думите" на почетния гражданин на Габрово, писателя-хуморист Йордан Хаджиев. Началото на срещата с автора и представянето на книгата започва в 18.00 ч в Залата на жирафите.

Йордан Хаджиев не е "чистокръвен" габровец. Той е роден в Бяла Черква, ала е възпитаник на Априловската гимназия, целият му трудов и творчески живот като адвокат и писател е свързан с Габрово, затова е справедливо да се категоризира като "габровски" писател, още повече и сатирик. Носител е на Априловската награда за цялостно творчество.

Подобно на други български писатели през последните години Йордан Хаджиев пише "По следите на думите" очевидно за да остави личните си спомени и преживелици на идните поколения габровци, а и не само. Върху широкото платно на литературния живот в социалистическо Габрово Хаджиев рисува словесни портрети - по-детайлно или с не повече от няколко ударни фрази - на плеада национални и дузина местни деятели на перото, белязали литературната история на България от преди промените през 1989 г. Запазено място в книгата заемат и личните взаимоотношения на автора с властимащите от този период, персони на високи партийни постове, чиито решения понякога оставяли професионалния адвокат без думи. Тези, които познават Йордан Хаджиев, знаят, че като човек на словото той трудно обуздава думите, които напират в него. Затова на литературната вечер в Залата на жирафите думата ще има основно сатирикът, но и негови ценители, критици и просто почитатели.

11.01.2017

ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ДОБРЕ ДОШЛА, 2017 ГОДИНO!

Highslide JS