КОНКУРСИ / НАЦИОНАЛНИ

Първите национални изложби на българска карикатура в Габрово датират още от 1965 година. Следват групови изложби на българските карикатуристи през 1979 и 1981 година, но едва в по-новата история на Музея ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА се вписват няколко тематични национални конкурси за карикатура, които печелят широк национален и международен отзвук. Те са: ЕВРОПА МЕЧТАЕ ЗА БЪЛГАРИЯ (1998 г.), ВЕСЕЛИ БАЛКАНИ (1999 г.), КАКВО, ШВЕЙЦАРИЯ ЛИ? (2004 г.) и ЕВРОСАПИЕНС (2009 г.)


46. НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА БЪЛГАРСКАТА КАРИКАТУРА 2021


Националната изложба на карикатурата е ежегоден преглед на най-високите постижения на съвременните български художници, работещи в областта на различните жанрове на карикатурата.
Цели:
- да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България;
- да допринася за популяризирането на творчеството на българските карикатуристи у нас и по света.
Изисквания за участие:
В изложбата могат да участват всички български автори, работещи в областта на карикатурата.
Приемат се творби, създадени през последната година (в периода между две национални изложби), изпълнени върху хартия, чийто грамаж е поне 160 мг/м? Не се допускат работи, които са изрезки от пресата или са с лошо качество на печата.
Начин за представяне на карикатурите:
- монтирани на не повече от 3 бр. бели или сиви картонени табла/паспартута със задължителен размер: 50 х 70 см;
- в рамки (няма ограничения за размера на рамките - от миниатюри до А0/841 х 1188 мм, или във форма на квадрат до 1000 х 1000 мм или овал до А0/841 х 1188 мм, или кръг 1000 х 1000 мм)
В зависимост от размерите броят на карикатурите може да варира от 3 до 20 бр. Всеки автор може да предложи схема за експонирането им, съобразена с площ от 2 до 3 м, която ще е еднаква за всички и зависи от големината на залата. Кураторът на изложбата и селекционното жури си запазват правото за намеси при аранжирането.
Задължително е на гърба на работите да има следния надпис: автор, контакт, цена;
Не се приемат творби, в които има език на омразата.

Срокове: приемане - 14 юни (понеделник) 2021 г. в секция „Карикатура”, 4 ет., СБХ, „Шипка”6, от 9.30 до 17.30 часа.

Издания: За изложбата се издават плакати и покани. Участието в изложбата се приема като съгласие карикатурите да бъдат репродуцирани за популяризиране на събитието и дейността на секцията.
Журиране: Селекционна комисия, съставена по предложение на секция “Карикатура” преглежда всички представени творби и определя колекцията на изложбата;
Жури, назначено от У.С. на СБХ по предложение на секция “Карикатура” определя наградите на изложбата (при наредена експозиция, непосредствено преди откриване на събитието). Към състава на журито се включват и представителите на организациите-партньори.
Награди:
НАГРАДА НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
НАГРАДА НА СЕКЦИЯ “КАРИКАТУРА” ЗА ЦЯЛОСТНО ТВОРЧЕСТВО
НАГРАДА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА “ДОНЬО ДОНЕВ”
НАГРАДИ НА РАЗЛИЧНИ МЕДИИ И ПАРТНЬОРИ

Мястото и датата на изложбата ще бъдат оповестени допълнително.


НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА БИЕНАЛЕ "ТЕНЕЦ" - Община Монтана 2021


Тенец - това е работливият домашен дух, къде закачлив, кога пакостлив, персонаж от творчеството на Йордан Радичков. „Бъди невероятен" e крилата фраза на Йордан Радичков, олицетворяваща цялото му творчество. Нека силата на Радичковото творчество и любовта му към Северозапада привлекат вниманието на художниците и ги вдъхновят за свободна творческа изява, за претворяване на историческите, природните дадености и хората от нашия Северозапад.

СТАТУТ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Биенале „Тенец“ се провежда в гр. Монтана
Организира се на всеки 2 /две/ години. За първи път е проведено през 2014 година.
В него могат да участват художници с произведения на живописта, скулптурата, графика и приложните изкуства.

ОРГАНИЗАТОРИ:
Община Монтана
Съюз на българските художници /СБХ/
Художествена галерия „Кирил Петров“ – Монтана
Представителство на СБХ – Монтана
Дружество на художниците „Тенец”- Монтана
Провежда се под патронажа на Кмета на Община Монтана.

РЕГЛАМЕНТ:
Могат да участват всички художници, които представят творби, създадени през последните три години и които не са участвали и награждавани в други изложби и конкурси.
Изложбата се провежда в четири раздела: живопис, графика, скулптура и приложни изкуства.
Авторите могат да представят до три творби от всеки раздел.
Максимален размер на творбите 100 /сто/ см. Творбите се предават в подходящ за експониране вид.
Творбите трябва да бъдат предадени за журиране от 21 до 29 септември 2021 година, като задължително се попълва формуляр за участие, чиято бланка включва още приемателно-предавателен протокол и декларация за приемане условията за участие.
Формулярът може да бъде изтеглен от официалния сайт на община Монтана, както следва: Официален сайт на община Монтана (montana.bg) – ЗА ОБЩИНАТА - Култура – Изложба Биенале „Тенец“ — Монтана (последното като падащо меню).
Авторите от страната да изпращат живописните творбите на адрес:
3400 Монтана,
Ул. Цар Борис III, 19, художествена галерия „Кирил Петров“,
За контакт: Любомир Мечков, тел.: 0889 701367

Произведения на скулптурата, графиката и приложните изкуства да се изпращат на адрес:
3400 Монтана
бул.“Трети март“ №64, галерия „Кутловица“
За контакт: Дончо Планински – тел.: 0886064441

Оценяването на творбите се осъществява от жури, съставено от представители на СБХ и Община Монтана, назначено със заповед на Кмета на Община Монтана.
Изложбата се открива в първия понеделник на месец октомври (4.10.2021 г.) в художествена галерия „Кирил Петров” и галерия „Кутловица” – град Монтана от 17:30 часа и ще продължи до края на месеца.

НАГРАДИ:
Награда на СБХ – 1000 лв.
Награда на името на Йордан Радичков от Община Монтана – 2000 лв. (Присъжда се на произведение, свързано с творчеството на Радичков и духа на Северозапада, или на автор за неговото цялостно творчество.)
Четири равностойни награди във всеки раздел – по 800 лв.
Награда за млад автор /до 30 години/ от сдружение „Приятели на Радичков” – 500 лв.
Наградените творби остават собственост на ХГ ”Кирил Петров”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
Всички участници могат да дарят произведение, като получават сертификат от ХГ „Кирил Петров“.
Транспортните разходи са за сметка на авторите.
Творби, непотърсени един месец след приключване на изложбата, остават собственост на Художествена галерия „Кирил Петров“– Монтана.
Организаторите си запазват правото да фотографират и публикуват фотоси на творбите за нуждите на изложбата, каталози и други.