КОНКУРСИ / МЕСТНИ
П Р О Т О К О Л

На 20. 04. 2018 г., жури, назначено със заповед № 43 /19.04.2018 г. на директора на Музея „Дом на хумора и сатирата”, проведе заседание за подбор на творби за участие в биеналето на хумористично-сатиричната детска рисунка В СВЕТА НА КАРНАВАЛА - ГАБРОВО 2018 и за присъждане на наградите съгласно условията на конкурса, организиран от Музея „Дом на хумора и сатирата” – Габрово, Фондация „People Serve Bulgaria: Aalst – Gabrovo”, Белгия и Клуб „Приятели на Белгия” – Габрово

Състав на журито:
Председател:
гл. ас. д-р Добрин Йорданов Атанасов – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, катедра „Визуални изкуства”
Членове:
Силвия Веселинова Черкезова – координатор проекти и програми в Музей „Дом на хумора и сатирата”
Евгения Димитрова Стефанова – член на Клуб “Приятели на Белгия”-Габрово

Журито извърши преглед на представените 336 детски творби, както следва: 130 индивидуални участници до 8 години, 122 индивидуални участници до 12 години, 54 индивидуални участници до 18 години и 30 екипно участие . Като взе под внимание следните критерии: познания и разбиране на тамета; находчивост и въображение; умение за работа с избраните художествени материали и изразни средства.

Журито взе следните РЕШЕНИЯ:

І. След подбор определи за участие в изложбата 307 творби.
ІІ. Присъди следните
Н А Г Р А Д И:

Специална предметна награда от Посолството на Кралство Белгия в България

Да отрежем опашката на котката! на Вяра Пламенова Пенчева – 8 г.
Школа по изобразително изкуство, преподавател: Елиза Ковачева-Цокова

Специална предметна награда от Почетния консул на Република България във Фландрия, Белгия

Карнавал на Ивана Дончева Кикяркова – 11 г.
СУ „Райчо Каролев”, преподавател: Ива Мошкова

Индивидуално участие до 8 години
Награди на Фондация „People Serve Bulgaria: Aalst – Gabrovo”, Белгия и Сдружение „Приятели на Белгия”

Пъстър карнавал на Цветина Цветанова Белчева – 8 г.
Школа по изобразително изкуство, преподавател: Елиза Ковачева-Цокова

Награда на Музея „Дом на хумора и сатирата” - специална предметна награда и диплом

Денят на кукерите на Любослав Александров Георгиев – 8 г.
Школа по изобразително изкуство, преподавател: Елиза Ковачева-Цокова

Индивидуално участие до 12 години
Награди на Фондация „People Serve Bulgaria: Aalst – Gabrovo”, Белгия и Сдружение „Приятели на Белгия”

Александра Цонева – 11 г.
Арт център „Видима”, Севлиево, преподавател: Сн. Велчева

Награда на Музея „Дом на хумора и сатирата” - специална предметна награда и диплом

Карнавални контрасти на Кремена Георгиева Колева – 11 г.
Детска школа по изобразително изкуство при НЧ”Развитие” 1870, Севлиево преподавател: Ива Русенова

Индивидуално участие до 18 години
Награди на Фондация „People Serve Bulgaria: Aalst – Gabrovo”, Белгия и Сдружение „Приятели на Белгия”

Карнавал Габрово 2018 на Стефани Християн Баджева – 13 г.
Школа по изобразително изкуство при НЧ „Априлов-Палаузов 1861”, преподавател: Ема Вертерова

Награда на Музея „Дом на хумора и сатирата” - специална предметна награда и диплом

Като габровската котка полегни, земното кълбо си завърти и за карнавалите по света си припомни на Алекс Атанасов Граматиков – 13 г.
СУ „Отец Паисий”, преподавател: Румяна Тунева

Екипно участие
Награди на Фондация „People Serve Bulgaria: Aalst – Gabrovo”, Белгия и Сдружение „Приятели на Белгия”

Велизара Александрова Амброзова – 6 г.
Габриела Светославова Каменова – 6 г.

Детска градина „Радост”, преподавател: Ива Пенчева

Награда на Музея „Дом на хумора и сатирата” - специална предметна награда и диплом

Наталия Гатева Косева – 15 г.
Виктория Николаева Одринска – 15 г.
Биляна Цонева Яръмова – 15 г.

Национална Априловска гимназия, преподавател: Мариана Манева

Журито взе решение да ПООЩРИ за оригинален подход към темата чрез видеоклип
Виктория Николаева Борисова – 11 г.
ОУ „Неофит Рилски”, преподавател: Павел Църов

Поощрението се предоставя от Фондация „People Serve Bulgaria: Aalst – Gabrovo”, Белгия и Сдружение „Приятели на Белгия”.

ДЕТСКО БИЕНАЛЕ, ГАБРОВО - 2018
В СВЕТА НА КАРНАВАЛА

под патронажа на Н.Пр. Франсоа Бонтан, посланик на Кралство Белгия в България
с подкрепата на г-н Вили ван Импе, Почетен консул на Република България във Фландрия, Белгия

СТАТУТ
Областен конкурс за детско и младежко хумористично-сатирично творчество

ОРГАНИЗАТОРИ
Музей „Дом на хумора и сатирата”, Габрово; Фондация “People Serve Bulgaria: Aalst – Gabrovo”, Белгия; Клуб „Приятели на Белгия”, Габрово

ТЕМА
В света на карнавала
В творбите си участниците показват знанията и представите си за карнавалите по света. Що е то карнавал – защо се организира, какво се случва по време на карнавала, какво правят участниците? Посланието към публиката трябва да бъде поднесено с чувство за хумор.

ЦЕЛИ
- Да провокира интерес сред децата и младежите към историята и традициите на карнавалите по света, както и към празника на карнавала като културно и социално явление;
- да насърчи изследователския дух на участниците и да стимулира творческия им заряд и въображение;
- да осигури пространство за изява на младите творци, които чрез различни художествени средства и похвати пресъздават личното си виждане за духа и празничната атмосфера на карнавала.

КРИТЕРИИ
- познания и разбиране на темата;
- находчивост и въображение;
- умение за работа с избраните художествени материали и изразни средства.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Могат да участват деца и младежи от област Габрово (Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна), разпределени в две категории:

1) индивидуално участие:
- до 8 години;
- до 12 години;
- до 18 години;

2) екипно участие.
Всеки участник може да се включи и в двете категории: с 1 творба при индивидуално участие и в един екип.

2. Приемат се:
- живопис, графика, рисунка, колаж, плакат, смесена техника и др. - максимален размер 50х70 см;
- карнавална маска, макет, скулптура, карнавален костюм, кукла и др. – максимален размер 50х50х50 см;
- анимация (GIF), видеоклип.

3. При участие на детски градини, училища и школи, творбите се представят в Музея лично от преподавателя по опис, съставен от него или се изпращат на адрес: Музей „Дом на хумора и сатирата”, ул. „Брянска” 68, 5300 Габрово, Детско биенале, тел. 0884029374. Анимации и клипове се изпращат на: e-mail: childrens.biennial@gmail.com

4. Селектираните творби ще бъдат заснети и използвани за популяризиране на конкурса. Наградените и допълнително избрани от организаторите творби, които ще останат в Музея, по-късно през годината ще бъдат показани в изложба в Аалст, Белгия, организирана от Фондация “People Serve Bulgaria: Aalst – Gabrovo.” В продължение на година – от средата на октомври 2018 до края на октомври 2019, те ще бъдат изложени в University College ODISSEE St. – Lieven Campus Dirk Martens. Тези творби могат да бъдат продавани благотворително като с постъпленията ще се финансира следващото издание на биеналето.

СРОК
13 април 2018 г. (петък), до 16 ч., в Музея „Дом на хумора и сатирата”, Габрово.

ЖУРИ от професионалисти и организатори заседава на 20 април 2018 г. (петък).

НАГРАДИ
Награда на Посолството на Кралство Белгия в България;
Награда на Почетния консул на Република България във Фландрия, Белгия ;

Фондация “People Serve Bulgaria: Aalst – Gabrovo”, Белгия и Сдружение „Приятели на Белгия” осигуряват:
- три предметни награди и диплом за всяка възрастова група за първата категория;
- една предметна награда и диплом за втора категория;
- свидетелство за участие за всеки участник в конкурса;
Общ награден фонд – 900 евро (деветстотин евро)

Музеят „Дом на хумора и сатирата” осигурява:
- три предметни награди и диплом за всяка възрастова група от първа категория;
- една предметна награда и диплом за втора категория.

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
19 май 2018 г. (събота) от 10.00 ч. в Музея „Дом на хумора и сатирата”. Изложбата продължава два месеца.

Статутът и резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Музея „Дом на хумора и сатирата”, Габрово http://www.humorhouse.bg и във FB профила на Музея.

За информация: 066 80 72 29 /вътр. 218 ; 066 80 35 26
от 9.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.


ВСЯКА ТВОРБА СЕ ПРИДРУЖАВА ОТ ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ
Име, презиме, фамилия
Възраст
Клас
Населено място
Телефон на участника (или родител)
Име на преподавател
Телефон на преподавател
Електронна поща на преподавател
Категория на участие
Заглавие на творбата
Техника/материал
Година на създаване